In memoriam Richard Evers

Er is wéér een echte Kwadijker heengegaan.

Afgelopen weekend is in het AMC te Amsterdam Richard Evers overleden. Hij is 70 jaar geworden. Richard woonde al jaren vlak bij de club en was sinds ik hem ken ( zo’n 42 jaar ) al lid van Kwadijk. Volgens mij was hij meer dan 50 jaar lid.
Vanaf het moment dat hij gerechtigd was om te voetballen heeft hij vanaf de jongste jeugd gevoetbald tot en met de Veteranen. Het eerste elftal waarin ik met hem samenspeelde was het zgn. 6e. Richard voetbalde daarin en dat was een team met spelers die ooit in het eerste hadden gespeeld. Na een aantal kampioenschappen en de leeftijd , die ging meespelen, werd dit team opgeheven. Hij bleef als enige over en werd er een elftal samengesteld, waar ik ook deel van uitmaakte. Dit team is twee jaar geleden als Veteranen gestopt en werd er nog wel wekelijks getraind om daarna in onze hoek in de kantine onder het genot van een drankje en een muziekje lekker te ouwehoeren.
Trainen deden we altijd al en de meeste jaren hadden we ook nog een trainer. Het liefst speelde je in een partijtje niet tegen Richard , want als je dacht dat je hem voorbij was, stak hij een van zijn “ uitschuifbenen “ nog voor de bal en was je hem kwijt en kwam die lach.
“ Als je hem voorbij wilde had je een half veld nodig “ , is een citaat van een van de veteranen. Jammer genoeg zijn we er mee gestopt en wordt de hoek nu bezet door andere teams.

Richard was er niet alleen om te voetballen op de club. Voor de digitalisering werd er nog een clubblad van papier gemaakt. We hadden een vast groepje, dat bestond uit stencildraaiers en rapers.
Er zijn heel wat kilometers afgelegd in de kantine om het clubblad te rapen en er een clubblad van te maken. Natuurlijk moesten de bladen bezorgd worden, eerst per post, maar later door bezorgers van de club. Richard nam Kwadijk voor zijn rekening van brug tot brug. Totdat de computers ons de gezelligheid van die avonden afnamen.
Vele jaren heeft Richard geholpen met het in orde brengen van de velden en het lijnen trekken.
Hij deed dat ook samen met zijn buurman Jaap Doets, die jammer genoeg afgelopen mei is overleden. Het wordt stil in dat blok huizen in Kwadijk.

Op de klaverjasavonden was hij ook altijd aanwezig en dat hoorde je ook. Je hoefde hem niets te leren over het spelletje. Als hij een te fanatiek speler aan tafel had, speelde hij niet altijd volgens de gangbare regels. Dit tot wanhoop van die speler. Hij wist ook welke kaarten gespeeld waren en welke iemand over had. Jammer genoeg was hij afgelopen jaar minder aanwezig.

Het laatste jaar werd een moeilijk jaar voor hem. Hij werd ziek en na een operatie knapte hij wel weer op. Afgelopen maand ging het slechter met hem en dat resulteerde in zijn opname in het AMC.
Jammer genoeg werd dat zijn laatste verblijfplaats. Gelukkig zijn er nog buren en ex-veteranen bij hem op bezoek geweest.

Richard, we zullen je gulle lach missen. Bedankt voor al het vrijwilligerswerk, zodat de club draaiende kon blijven.

Namens het bestuur, Harry Tiepel

Klaverjas

Zaterdag gaat het klaverjassen weer beginnen. André Schenk en André Tiepel zijn de mannen, die de avonden weer organiseren. We rekenen op een goed klaverjasseizoen en hopen dat velen de weg naar de kantine kunnen vinden. De opbrengst is nog steeds voor de jeugd. Neem je goeie humeur mee en ik zie u zaterdagavond. Harry.

Nieuwe toegangshekken

Deze zomer zijn er nieuwe toegangshekken geplaatst en een tourniquet, zodat men niet meer met fietsen en brommers voor de kantine langs kan scheuren. De fietsen en brommers kunnen gestald worden tussen het eerste hek en de tourniquet. Het bestuur zal daar op gaan letten en aan de leden verzoeken hier rekening mee te houden. Geen geklaag over ” ik heb geen slot “, dan koop je er maar een. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Scootmobiels e.d. kunnen nog wel toegang verkrijgen. Lees verder “Nieuwe toegangshekken”